Tunnusluvut

Kadut ja puistot

Rakennettu katuala 15,8 ha
Rakennettu katuvihreä 3,6 ha
Rakennettu puistoala 15,6 ha
Hoidettava katuvihreä 474 ha
Hoidettavat puistoalueet 843 ha
Vesi- ja viemäriputkea 9 500 jm
Lumikuormat 11 000 kpl
Villikaneja pyydystetty noin 2 650 kpl
Ryhmäkasvien tuotanto 140 000 kpl
Monivuotisten kasvien hankinta 68 000 kpl

Kiinteistöt

Isoja rakennusprojekteja päiväkodeissa 5 kpl
Isoja rakennusprojekteja kouluissa 14 kpl
Sähkö- ja LVI- töitä 1 213 kpl
Ikkunanpuitteita 800 kpl

Luonnonmukaiset alueet

Luonnonhoitotyöt metsissä 293 ha
Rantaniittyjen kunnostus 2,7 ha
Vaarallisten ja huonokuntoisten puiden poisto 81 ha
Peltokasvien sato 761,5 tn
Pitkospuita, polkuja, portaita kunnostettu 2608 m
Opastetauluja ja viittoja 55 kpl
Jätettä saaristosta 220 tn

Maamassat ja mittaukset

Kantavuusmittauskohteita 56 kpl
Maatutkimusnäytteitä 2 500 kpl
Pohjatutkimustyömaita 99 kpl
Koordinoituja maamassoja 507 720 tn
Pilaantuneita maita vastaanottajille 21 400 tn
Asfalttitutkimuskohteita 272 kpl