Imagotutkimuksen tuloksia

LuottokumppaniStaran imago: Luottokumppani

Stara tekee vuosittain laajan imagotutkimuksen, jossa selvitetään asiakkaiden ja sidosryhmien näkemyksiä Starasta. Vuonna 2015 tutkimukseen haastateltiin 20 avainasiakasta ja vaikuttajaa, ja sen verkkokyselyyn vastasi 131 asiakasta. Heistä 47 käytti Staran palveluja etsiessään vahvaa luottokumppania.


Mitä asiakkaat arvostavat?

Asiakkailta kysyttiin yhteistyökumppanin valintakriteerejä. Ylivoimaisesti tärkeimmät kriteerit olivat palvelun luotettavuus ja varmuus, kaupunkituntemus sekä ostamisen helppous ja vaivattomuus. Kumppaniasiakkaiden mielestä Stara sopii kriteereihin erinomaisesti.

luottokumppani-100percent
Kaupunkituntemus
100 % täysin samaa mieltä
luottokumppani-74percent
Ostamisen helppous
ja vaivattomuus

74 % täysin samaa mieltä
luottokumppani-52percent
Palvelun luotettavuus
ja varmuus

52 % täysin samaa mieltä
Vuoden 2015 kyselyssä eniten kehitettävää asiakkaat näkivät hintatasossa, yhdessä kehittämisessä ja reagointinopeudessa. Stara kehittää toimintaa asiakkaiden palautteen ja toiveiden perusteella.

Kumppanit suosittelevat Staraa

41%

luottokumppani-41arrow   kumppaniasiakkaiden antama suositteluindeksi Staralle.
luottokumppani-41arrow   prosenttia heistä sanoo Staran toiminnan parantuneen edelliseen vuoteen verrattuna.

Yhteistyökykyinen ja vastuullinen Stara

Stara on asiakkaiden mukaan ammattitaitoinen ja vastuullinen kumppani, joka tuottaa tarpeita vastaavaa laatua.

”Staralaisten kanssa yhteistyö on sujuvaa”
Täysin samaa mieltä -vastanneetluottokumppani-chart-left
”Stara on vastuullinen julkisen sektorin toimija”
Täysin samaa mieltä -vastanneetluottokumppani-chart-right

Asiakkaat Starasta

  • Erinomainen ja ammattitaitoinen yhteistyökumppani.
  • Olemme olleet tyytyväisiä toteutettujen hankkeiden toteutumiseen ja varsinkin laatuun, joka on kerralla sitä mitä pyydetään.
  • Kokonaisuutena OK +
  • Ennakkoluuloton ja mutkaton yhteistyökumppani varsinkin ns. ”palokuntakohteissa”, menestystä ja tsemppiä Stadin rakentajalle.
  • Hankkeissa, joissa Stara on ollut mukana, on työn laatu ollut erittäin hyvää ja asiantuntevaa.
  • Yhteistyö on sujunut ihan hyvin. Työt on viety valmiiksi asti. Työnjohto on ollut ammattitaitoista.
  • Iso laiva, mutta hyvin pystynyt luovimaan karikkoisilla vesillä.
  • Toimintojen joustavuus ja räätälöinti kulloiseenkin projektiin onnistuu. Asioista voidaan keskustella ja yhdessä etsiä sopivia ratkaisuja. Henkilökunta ja tekijät ovat tuttuja ja heihin voidaan luottaa.
  • Kun muualta ei saa palvelua niin soita Staralle!

Asiakkaiden avoimia vastauksia vuoden 2015 imagotutkimuksessa