Päätöksenteko

Teknisen palvelun lautakunta on luottamuselin, joka ohjaa ja valvoo Staran sekä hankintakeskuksen ja tukkutorin toimintaa. Kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Lautakunta ja Stara kuuluvat kaupungin hallinnossa apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurin johtamaan rakennus- ja ympäristötoimeen.

Teknisen palvelun lautakunta

Lautakunta valvoo, että Stara toimii kaupunginvaltuuston ja kaupungin­hallituksen hyväksymien tavoitteiden mukaisesti sekä talousarvion puitteissa. Se osaltaan hyväksyy virastolle tavoitteet ja seuraa niiden toteutumista.

Vuonna 2015 lautakunta kokoontui 14 kertaa ja teki 87 Staraa koskevaa päätöstä, joista suurin osa koski hankintoja. Vuoden varrella lautakunta hyväksyi muun muassa Staran sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvauksen sekä strategiapäivityksen osana vuoden 2016 toimintasuunnitelmaa.

Esittelijänä lautakunnan kokouksissa toimi toimitusjohtaja Timo Martiskainen ja tämän sijaisena yksikönjohtaja Ilpo Laitinen. Vuoden ensimmäisessä lautakunnan kokouksessa sihteerinä toimi hallintosihteeri Anette Sippa. Helmikuun 12. pidetystä kokouksesta alkaen sihteerinä on toiminut hallintolakimies
Eero-Pekka Eskelinen.

Lautakunta kokoontui pääsääntöisesti Ilmalan Länsisalissa. Lautakunta tutustui Tukkutorin toimintaan ja alueeseen Flavour Studiossa kesäkuussa pidetyn kokouksen yhteydessä.

Liitteet ja luvut - teknisen palvelun lautakunta

Teknisen palvelun lautakunnan jäsenet

Varsinaiset jäsenet

Sevander Tomi (SDP), puheenjohtaja
Saukkonen Lea (Kok.), varapuheenjohtaja
Nieminen Olavi (Kok.)
Halme Sami (Vihr.)
Laine Anna (Vihr.)
Marttila Irma (SDP)
Konttila Jouni (Vas.)
Korhonen Heikki (PS)
Vuorinen Tuulikki (KD) / Röyskö Heini 11.2.2015 alkaen (KD)

Kaupunginhallituksen edustaja lautakunnassa

Koskinen Kauko (Kok.)

Varajäsenet

Nöjd Tuovi (SDP), puheenjohtajan varajäsen
Härkönen Teppo (Kok.), varapuheenjohtajan varajäsen
Toveri Maarit (Kok.)
Kinnunen Matti (Vihr.)
Wennström Nina (Vihr.)
Tsanga Raphaël (SDP)
Laak Noora (Vas.) / Järveläinen Anu 4.11.2015 alkaen (Vas.)
Kopra Pia (PS)
Nahkala Andrei (KD)

Kaupunginhallituksen edustajan varajäsen lautakunnassa

Karhuvaara Arja (Kok.), varajäsen