Haluamme olla tekemässä menestyvää Helsinkiä myös tulevaisuudessa, kaikkien muutosten keskellä.

Esipuhe

Kohti muutoksia

Vuosi 2015 oli koko Helsingille suuriin muutoksin valmistautumista. Sitä se oli myös Staralle, jolle korkea toimintakatetavoite toi lisähaastetta. Koko henkilöstön voimin ja toimintaa tehostamalla kuitenkin onnistuimme ja jopa ylitimme meille asetetun toimintakatetavoitteen.

Toimintaympäristömme muuttuu seuraavien vuosien aikana enemmän kuin ehkä koskaan Helsingin historiassa. Johtamisjärjestelmäuudistus muuttaa virastojen ja liikelaitosten asemaa, EU-lainsäädäntö ohjaa kansallista lainsäädäntöämme ja talouden kiristyminen jatkuu. Tulevaisuudessa meiltä vaaditaan yhä enemmän muutoskykyä.

Myös Stara uudistuu. Vuonna 2015 päivitimme liiketoimintastrategiamme ja määrittelimme Staran tahtotilan vuoteen 2020. Aloitimme asiakkuusstrategiatyön ja määrittelimme keskeiset kehityshankkeet tuleville vuosille.

Olemme Starassa tehneet paljon työtä työhyvinvoinnin parantamiseksi ja saaneet työstämme myös julkista tunnustusta. Tästä huolimatta keskeinen tavoitteemme, sairauspoissaolojen vähentäminen, jäi saavuttamatta. Tätä työtä jatkamme sekä Staran omin voimin että kumppaniemme Helsingin kaupungin työterveyskeskuksen, Keva:n ja vakuutusyhtiö Pohjolan kanssa.

Vuosi 2015 oli myös hyvän yhteistyön vuosi. Päivitimme kumppanuussopimuksemme sekä rakennusviraston että kiinteistöviraston kanssa ja solmimme yhteistyösopimuksen Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän kanssa. Avasimme uusia yhteistyökuvioita myös asukkaiden ja yritysten kanssa. Uskon, että Helsingin vahvuus on vastaisuudessakin tässä: kumppanuudessa ja yhteistyössä monien eri toimijoiden kesken.

Me Starassa katsomme tulevaisuuteen myönteisesti ja pohdimme, kuinka varmistamme oman ja koko Helsingin menestyksen. Nyt uudistamme toimintamallejamme entistä kilpailukykyisemmiksi, tukeudumme kumppaneihimme ja kuuntelemme asiakkaitamme. Teemme yksinkertaisesti parhaamme. Se riittää pitkälle, kun jokainen meistä staralaisista on sitoutunut tavoitteeseen.

Kiitänkin kaikkia staralaisia onnistumisistamme ja kumppaneitamme hyvästä yhteistyöstä. Parhaat menestyvät vaikeissakin olosuhteissa. Haluamme olla tekemässä Starasta menestyjää myös tulevaisuudessa, kaikkien muutosten keskellä.

Timo Martiskainen
Toimitusjohtaja


Katso toimitusjohtajan videotervehdys »